JCO-ovid
Indian Journal of Cancer
Home  ICS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online :1725
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Read this article

 


    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

MicroRNA-449a inhibits cell growth in lung cancer and regulates long noncoding RNA nuclear enriched abundant transcript 1

You J, Zhang Y, Liu B, Li Y, Fang N, Zu L, Li X, Zhou Q

Year : 2014| Volume: 51| Issue : 7 | Page no: 77-81

   This article has been cited by
 
1 NEAT1/hsa-mir-98-5p/MAPK6 axis is involved in non–small-cell lung cancer development
Feima Wu,Qiang Mo,Xiaoling Wan,Jialong Dan,Haibo Hu
Journal of Cellular Biochemistry. 2019; 120(3): 2836
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 A Novel Method for Predicting Disease-Associated LncRNA-MiRNA Pairs Based on the Higher-Order Orthogonal Iteration
Zhanwei Xuan,Xiang Feng,Jingwen Yu,Pengyao Ping,Haochen Zhao,Xianyou Zhu,Lei Wang
Computational and Mathematical Methods in Medicine. 2019; 2019: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Long non-coding RNA NEAT1 confers oncogenic role in triple-negative breast cancer through modulating chemoresistance and cancer stemness
Vivian Yvonne Shin,Jiawei Chen,Isabella Wai -Yin Cheuk,Man-Ting Siu,Chi-Wang Ho,Xian Wang,Hongchuan Jin,Ava Kwong
Cell Death & Disease. 2019; 10(4)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Long Non-Coding RNAs in the Regulation of Gene Expression: Physiology and Disease
Juliane Fernandes,Stephanie Acuña,Juliana Aoki,Lucile Floeter-Winter,Sandra Muxel
Non-Coding RNA. 2019; 5(1): 17
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 miR-146a interacting with lncRNA EPB41L4A-AS1 and lncRNA SNHG7 inhibits proliferation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells
Penglei Cui,Xiaoying Zhao,Jinlong Liu,Xiaodong Chen,Yuan Gao,Kun Tao,Chuandong Wang,Xiaoling Zhang
Journal of Cellular Physiology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Long noncoding RNA nuclear enriched abundant transcript 1 impacts cell proliferation, invasion, and migration of glioma through regulating miR-139-5p/ CDK6
Dong-Mei Wu,Shan Wang,Xin Wen,Xin-Rui Han,Yong-Jian Wang,Shao-Hua Fan,Zi-Feng Zhang,Qun Shan,Jun Lu,Yuan-Lin Zheng
Journal of Cellular Physiology. 2019; 234(5): 5972
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 NEAT1_2 functions as a competing endogenous RNA to regulate ATAD2 expression by sponging microRNA-106b-5p in papillary thyroid cancer
Wei Sun,Xiabin Lan,Hao Zhang,Zhihong Wang,Wenwu Dong,Liang He,Ting Zhang,Ping Zhang,Jinhao Liu,Yuan Qin
Cell Death & Disease. 2018; 9(3)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 LncRNA DGCR5 promotes lung adenocarcinoma (LUAD) progression via inhibiting hsa-mir-22-3p
Hui-Xing Dong,Ren Wang,Xiao-Yan Jin,Jian Zeng,Jing Pan
Journal of Cellular Physiology. 2018; 233(5): 4126
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 HIF-2a activated lncRNA NEAT1 promotes hepatocellular carcinoma cell invasion and metastasis by affecting the epithelial-mesenchymal transition
Xiaowei Zheng,Yiwen Zhang,Yujia Liu,Luo Fang,Li Li,Jiao Sun,Zongfu Pan,Wenxiu Xin,Ping Huang
Journal of Cellular Biochemistry. 2018; 119(4): 3247
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Targetable long non-coding RNAs in cancer treatments
Liang Chen,Emmanuel Enoch Dzakah,Ge Shan
Cancer Letters. 2018; 418: 119
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Long non-coding RNA LINC00968 acts as oncogene in NSCLC by activating the Wnt signaling pathway
Yíng Wang,Jun Zhou,Yu-Jun Xu,Hai-Bo Hu
Journal of Cellular Physiology. 2018; 233(4): 3397
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 NEAT1 upregulates TGF-ß1 to induce hepatocellular carcinoma progression by sponging hsa-mir-139-5p
Jianfei Tu,Zhongwei Zhao,Min Xu,Xiaojie Lu,Liu Chang,Jiansong Ji
Journal of Cellular Physiology. 2018; 233(11): 8578
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 A Novel Model for Predicting Associations between Diseases and LncRNA-miRNA Pairs Based on a Newly Constructed Bipartite Network
Shunxian Zhou,Zhanwei Xuan,Lei Wang,Pengyao Ping,Tingrui Pei
Computational and Mathematical Methods in Medicine. 2018; 2018: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Silencing of the long non-coding RNA NEAT1 suppresses glioma stem-like properties through modulation of the miR-107/CDK6 pathway
Xiaoli Yang,Zheng Xiao,Xiaowei Du,Lina Huang,Ganqin Du
Oncology Reports. 2017; 37(1): 555
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 The Value of lncRNA NEAT1 as a Prognostic Factor for Survival of Cancer Outcome: A Meta-Analysis
Yunyuan Zhang,Limin Lun,Hui Li,Qing Wang,Jieru Lin,Runhua Tian,Huazheng Pan,Haiping Zhang,Xian Chen
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 The lncRNA XIST exhibits oncogenic properties via regulation of miR-449a and Bcl-2 in human non-small cell lung cancer
Ya-long Zhang,Xue-bing Li,Yan-xu Hou,Nian-zhen Fang,Jia-cong You,Qing-hua Zhou
Acta Pharmacologica Sinica. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 The lncRNA XIST exhibits oncogenic properties via regulation of miR-449a and Bcl-2 in human non-small cell lung cancer
Ya-long Zhang,Xue-bing Li,Yan-xu Hou,Nian-zhen Fang,Jia-cong You,Qing-hua Zhou
Acta Pharmacologica Sinica. 2017; 38(3): 371
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Histological and Pathological Assessment of miR-204 and SOX4 Levels in Gastric Cancer Patients
Xiao Yuan,Shuanhu Wang,Mulin Liu,Zhen Lu,Yanqing Zhan,Wenbin Wang,A-Man Xu
BioMed Research International. 2017; 2017: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Development of a pipeline for automated, high-throughput analysis of paraspeckle proteins reveals specific roles for importin a proteins
Andrew T. Major,Yoichi Miyamoto,Camden Y. Lo,David A. Jans,Kate L. Loveland
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 miR-449a
He Yong-Ming,Ji Ai-Jun,Xu Xiao-Yue,Lu Jian-Wei,Yu Chen,Chen Ye
Anti-Cancer Drugs. 2017; 28(10): 1067
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Long non-coding RNA NEAT1 regulates permeability of the blood-tumor barrier via miR-181d-5p-mediated expression changes in ZO-1, occludin, and claudin-5
Junqing Guo,Heng Cai,Jian Zheng,Xiaobai Liu,Yunhui Liu,Jun Ma,Zhongyou Que,Wei Gong,Yana Gao,Wei Tao,Yixue Xue
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease. 2017; 1863(9): 2240
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 Cellular, physiological and pathological aspects of the long non-coding RNA NEAT1
Pang-Kuo Lo,Benjamin Wolfson,Qun Zhou
Frontiers in Biology. 2016; 11(6): 413
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 Long noncoding RNA NEAT1 is an unfavorable prognostic factor and regulates migration and invasion in gastric cancer
Jing-wei Fu,Ying Kong,Xu Sun
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. 2016; 142(7): 1571
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 Long noncoding RNA NEAT1 promotes laryngeal squamous cell cancer through regulating miR-107/CDK6 pathway
Peng Wang,Tianyi Wu,Han Zhou,Qianqian Jin,Guoqing He,Haoyang Yu,Lijia Xuan,Xin Wang,Linli Tian,Yanan Sun,Ming Liu,Lingmei Qu
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. 2016; 35(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
25 Aberrant NEAT1 expression is associated with clinical outcome in high grade glioma patients
Chengbiao He,Bing Jiang,Jianrong Ma,Qiaoyu Li
APMIS. 2016; 124(3): 169
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
26 Crosstalk between Long Noncoding RNAs and MicroRNAs in Health and Disease
Ahmed Bayoumi,Amer Sayed,Zuzana Broskova,Jian-Peng Teoh,James Wilson,Huabo Su,Yao-Liang Tang,Il-man Kim
International Journal of Molecular Sciences. 2016; 17(3): 356
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
27 Emerging role of long noncoding RNAs in lung cancer: Current status and future prospects
Hui Tao,Jing-Jing Yang,Xiao Zhou,Zi-Yu Deng,Kai-Hu Shi,Jun Li
Respiratory Medicine. 2016; 110: 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
28 Professor HUANG Sheng-Kai
Yi-zhong Hu,Ling Gao
Acta Pharmacologica Sinica. 2016; 37(12): 1645
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

  Site Map | What's new | Copyright and Disclaimer
  Online since 1st April '07
  © 2007 - Indian Journal of Cancer | Published by Wolters Kluwer - Medknow