JCO-ovid
Indian Journal of Cancer
Home  ICS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online :1705
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Read this article

 


    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Noncoding RNA small nucleolar RNA host gene 1 promote cell proliferation in nonsmall cell lung cancer

You J, Fang N, Gu J, Zhang Y, Li X, Zu L, Zhou Q

Year : 2014| Volume: 51| Issue : 7 | Page no: 99-102

   This article has been cited by
 
1 Low Long Noncoding RNA Growth Arrest-Specific Transcript 5 Expression in the Exosomes of Lung Cancer Cells Promotes Tumor Angiogenesis
Ying Cheng,Xin Dai,Ti Yang,Nan Zhang,Zhenzhong Liu,Yiguo Jiang
Journal of Oncology. 2019; 2019: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 LncRNA SNHG1 alleviates OGD induced injury in BMEC via miR-338/HIF-1a axis
Xia Yang,Xiao-Hong Zi
Brain Research. 2019; 1714: 174
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Identification of LINC01234 and MIR210HG as novel prognostic signature for colorectal adenocarcinoma
Zhiyun He,Jie Dang,Ailin Song,Xiang Cui,Zhijun Ma,Zhongtao Zhang
Journal of Cellular Physiology. 2019; 234(5): 6769
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Long non-coding SNHG1 in cancer
Khaing Zar Thin,Jian Cheng Tu,Sudheesh Raveendran
Clinica Chimica Acta. 2019; 494: 38
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 A prognostic signature based on three non-coding RNA s for prediction of the overall survival of glioma patients
Junmin Xian,Quanzhong Zhang,Xiwen Guo,Xiankun Liang,Xinhua Liu,Yugong Feng
FEBS Open Bio. 2019; 9(4): 682
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Small nucleolar RNA host gene 1 promotes development and progression of colorectal cancer through negative regulation of miR-137
Yang Fu,Yuhan Yin,Sanfei Peng,Ge Yang,Yang Yu,Changqing Guo,Yanru Qin,Xiefu Zhang,Wen Xu,Yiyu Qin
Molecular Carcinogenesis. 2019; 58(11): 2104
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Global Positioning System: Understanding Long Noncoding RNAs through Subcellular Localization
Joana Carlevaro-Fita,Rory Johnson
Molecular Cell. 2019; 73(5): 869
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 lncRNA SNHG1 cooperated with miR-497/miR-195-5p to modify epithelial–mesenchymal transition underlying colorectal cancer exacerbation
Jinghui Bai,Jian Xu,Jian Zhao,Rui Zhang
Journal of Cellular Physiology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Upregulated long noncoding RNA Snhg1 promotes the angiogenesis of brain microvascular endothelial cells after oxygen–glucose deprivation treatment by targeting miR-199a
Zhengfeng Wang,Ruihua Wang,Kai Wang,Xianzhi Liu
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2018; 96(9): 909
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Long noncoding RNA hypoxia-inducible factor 1 alpha-antisense RNA 1 promotes tumor necrosis factor-a-induced apoptosis through caspase 3 in Kupffer cells
Yanghe Wu,Jiguang Ding,Qingfeng Sun,Ke Zhou,Weiwei Zhang,Qingwei Du,Tingyan Xu,Wangwang Xu
Medicine. 2018; 97(4): e9483
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Neural progenitor fate decision defects, cortical hypoplasia and behavioral impairment in Celsr1-deficient mice
C Boucherie,C Boutin,Y Jossin,O Schakman,A M Goffinet,L Ris,P Gailly,F Tissir
Molecular Psychiatry. 2018; 23(3): 723
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 LncRNA SNHG1 regulates cerebrovascular pathologies as a competing endogenous RNA through HIF-1a/VEGF signaling in ischemic stroke
Lin Zhang,Xianliang Luo,Feng Chen,Wei Yuan,Xinli Xiao,Xiaohua Zhang,Yaru Dong,Yuanxiao Zhang,Yong Liu
Journal of Cellular Biochemistry. 2018; 119(7): 5460
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Upregulation of the Long Noncoding RNA SNHG3 Promotes Lung Adenocarcinoma Proliferation
Liang Liu,Jianjiao Ni,Xinhong He
Disease Markers. 2018; 2018: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Long noncoding RNA SNHG1 promotes non-small cell lung cancer progression by up-regulating MTDH via sponging miR-145-5p
Qingchun Lu,Shan Shan,Yanyan Li,Dongyi Zhu,Wenjing Jin,Tao Ren
The FASEB Journal. 2018; 32(7): 3957
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Long non-coding RNA reprogramming (lncRNA-ROR) regulates cell apoptosis and autophagy in chondrocytes
Zhongmeng Yang,Yuxing Tang,Huading Lu,Bo Shi,Yongheng Ye,Guoyong Xu,Qing Zhao
Journal of Cellular Biochemistry. 2018; 119(10): 8432
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 LncRNA SNHG1 enhances cell proliferation, migration, and invasion in cervical cancer
Yang Liu,Yanling Yang,Lei Li,Yuan Liu,Peng Geng,Guilin Li,Hongjuan Song
Biochemistry and Cell Biology. 2018; 96(1): 38
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Protein complex scaffolding predicted as a prevalent function of long non-coding RNAs
Diogo M Ribeiro,Andreas Zanzoni,Andrea Cipriano,Riccardo Delli Ponti,Lionel Spinelli,Monica Ballarino,Irene Bozzoni,Gian Gaetano Tartaglia,Christine Brun
Nucleic Acids Research. 2018; 46(2): 917
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Identification of lncRNAs and Their Functional Network Associated with Chemoresistance in SW1990/GZ Pancreatic Cancer Cells by RNA Sequencing
Duguang Li,Xiaowei Qian,Peng Xu,Xiaodong Wang,Zhennan Li,Jianjun Qian,Jie Yao
DNA and Cell Biology. 2018; 37(10): 839
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Long non-coding RNA SNHG1 regulates zinc finger E-box binding homeobox 1 expression by interacting with TAp63 and promotes cell metastasis and invasion in Lung squamous cell carcinoma
Hong-Yan Zhang,Wei Yang,Fu-Shuang Zheng,Yi-bei Wang,Ji-Bin Lu
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2017; 90: 650
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Down-regulated long non-coding RNA SNHG1 inhibits tumor genesis of colorectal carcinoma
Xiantao Sun,Zhimin Wang,Weitang Yuan
Cancer Biomarkers. 2017; 20(1): 67
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Nuclear retention of the lnc RNA SNHG 1 by doxorubicin attenuates hnRNPC–p53 protein interactions
Yuan Shen,Shanshan Liu,Jiao Fan,Yinghua Jin,Baolei Tian,Xiaofei Zheng,Hanjiang Fu
EMBO reports. 2017; 18(4): 536
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 LncFunNet: an integrated computational framework for identification of functional long noncoding RNAs in mouse skeletal muscle cells
Jiajian Zhou,Suyang Zhang,Huating Wang,Hao Sun
Nucleic Acids Research. 2017; 45(12): e108
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 LncRNA-SNHG1 contributes to gastric cancer cell proliferation by regulating DNMT1
Yongbo Hu,Zhen Ma,Yiming He,Wei Liu,Yu Su,Zongbin Tang
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2017; 491(4): 926
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 Upregulation of the long non-coding RNA SNHG1 predicts poor prognosis, promotes cell proliferation and invasion, and reduces apoptosis in glioma
Qiang Wang,Qing Li,Peng Zhou,Danni Deng,Lian Xue,Naiyuan Shao,Ya Peng,Feng Zhi
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2017; 91: 906
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
25 Altered Long Noncoding RNA Expression Precedes the Course of Parkinson’s Disease—a Preliminary Report
Theo F. J. Kraus,Melanie Haider,Judith Spanner,Martina Steinmaurer,Vanessa Dietinger,Hans A. Kretzschmar
Molecular Neurobiology. 2017; 54(4): 2869
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
26 Long Non-Coding RNA Reprogramming (ROR) Promotes Cell Proliferation in Colorectal Cancer via Affecting P53
Hong Li,Xiumei Jiang,Xuemei Niu
Medical Science Monitor. 2017; 23: 919
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
27 Downregulation of SNHG1 suppresses cell proliferation and invasion by regulating Notch signaling pathway in esophageal squamous cell cancer
Yijun Zhang,Xintian Jin,Zhe Wang,Xiaokai Zhang,Shen Liu,Gang Liu
Cancer Biomarkers. 2017; 21(1): 89
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
28 SNHG1 lncRNA negatively regulates miR-199a-3p to enhance CDK7 expression and promote cell proliferation in prostate cancer
Jianping Li,Zhipeng Zhang,Li Xiong,Chuan Guo,Tao Jiang,Lilan Zeng,Ge Li,Juan Wang
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2017; 487(1): 146
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
29 Toward a Reference Gene Catalog of Human Primary Monocytes
Hoda Mirsafian,Adiratna Mat Ripen,Thamilvaani Manaharan,Saharuddin Bin Mohamad,Amir Feisal Merican
OMICS: A Journal of Integrative Biology. 2016; 20(11): 627
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
30 Expression of Long Non-Coding RNA (lncRNA) Small Nucleolar RNA Host Gene 1 (SNHG1) Exacerbates Hepatocellular Carcinoma Through Suppressing miR-195
Hui Zhang,Dong Zhou,Mingang Ying,Minyong Chen,Peng Chen,Zhaoshuo Chen,Fan Zhang
Medical Science Monitor. 2016; 22: 4820
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

  Site Map | What's new | Copyright and Disclaimer
  Online since 1st April '07
  © 2007 - Indian Journal of Cancer | Published by Wolters Kluwer - Medknow